banner

Tegoroczni Heweliusze

Autor: red. 2008-02-09

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2007 została przyznana naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej oraz prof. Marcinowi Plińskiemu.

Dziesięcioosobowa kapituła przyznała Nagrodę Naukową w dziedzinie nauk humanistycznych prof. Małgorzacie Książek-Czermińskiej za wybitne osiągnięcia w teorii literatury, a zwłaszcza prace o czasie, o trzech modelach autobiografii oraz o związkach literatury i sztuki. Prof. Marcin Pliński otrzymał Nagrodę Naukową w dziedzinie nauk ścisłych za rozwinięcie unikatowych badań nad zmianami ekologicznymi w Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem inwazji cyanobakterii.
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 r. reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym. Nagroda przyznawana jest w dwóch dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. Tegoroczna edycja nagrody jest dwudziestą w historii Miasta.

oem software