banner

Najstarsze osadnictwo Eurazji

Autor: S.B. 2006-12-19

W Dobieszkowie pod Łodzią odbyła się XI konferencja z cyklu "Suyanggae and her neighbours". Była ona pierwszą z tego cyklu w Europie i dotyczyła wymiany doświadczeń w badaniach nad paleolitem i mezolitem Eurazji. W programie 5-dniowych obrad przewidziano też zwiedzenie stanowisk archeologicznych związanych z najstarszym osadnictwem. Ich uczestnicy zapoznali się z największymi odkryciami w zakresie paleolitu i mezolitu na ziemiach polskich.
W konferencji uczestniczyli archeolodzy z Chin, Dani, Japonii, Korei Południowej, Rosji, Tanzanii i Polski, a także studenci z Danii, Hiszpanii, Korei Południowej, Japonii i Polski. Zorganizowana została ona przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowany przez prof. Lucynę Domańską oraz Chungbuk National University z Korei Południowej reprezentowany przez prof. Yung-jo LEE. Współpraca pomiędzy obydwiema uczelniami trwa od 2000 r., a w styczniu tego roku została usankcjonowana podpisaniem formalnej umowy.
Cykl konferencji "Suyanggae and her neighbours" zainicjowany został przez prof. Yung-jo LEE. Tego rodzaju naukowe spotkania odbywają się corocznie, a ich celem jest podsumowanie najnowszych odkryć w badaniach nad najstarszym osadnictwem na obszarze Eurazji. Dotychczas konferencje obradowały w Korei Południowej, Japonii, Chinach i USA.

oem software