banner

 

Za kilka miesięcy w kompleksie budynków Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu rusza budowa Centrum Optyki Kwantowej finansowana w 80% z funduszy europejskich. Jest to jedna z najpoważniejszych w ostatnim czasie w regionie kujawsko-pomorskim  inwestycji dla nauki. Segment ma być gotowy pod koniec 2010 r. Mieścić się w nim będą laboratoria badawcze i sale dydaktyczne. Przewiduje się, że po ich wyposażeniu Centrum stanie się najnowocześniejszym w kraju ośrodkiem badań z zakresu optyki kwantowej i spektroskopii. O lokalizacji inwestycji w Toruniu zdecydowała tradycja badań, wysoka pozycja toruńskiej fizyki  na polskim i europejskim rynku naukowym, realizowane projekty badawcze.

Inwestycje w mury i wyposażenie - to jednak nie wszystko. Aby UMK stał się uczelnią atrakcyjną dla naukowców z UE, USA czy Azji musi dysponować nie tylko znakomitym sprzętem, pozwalającym osiągać wyniki na światowym poziomie, ale także stwarzać w swoich laboratoriach warunki do pracy młodym naukowcom-cudzoziemcom na tzw. długoterminowych pobytach. To nie jest jeszcze możliwe. Jak na razie, dotacje na badania starczają na realizacje tematu, nie starczają na zatrudnienie zespołu badawczego. To ma się zmienić. Wiceminister nauki prof.  Jerzy Duszyński obiecuje zwiększenie grantów na badania. Wtedy w polskich uczelniach, również i na UMK na dwu-trzyletnich kontraktach pojawią się młodzi cudzoziemcy na stażach podoktoranckich i będzie możliwość tworzenia międzynarodowych grup badawczych.

oem software