banner

 

Za symboliczną datę początku polskiego Internetu uznaje się 17 sierpnia 1991 r., kiedy pomiędzy Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego a Centrum Komputerowym Uniwersytetu w Kopenhadze wymienione zostały pierwsze wiadomości przy użyciu protokołu IP.

Wcześniej, już od 1989 r. trwały starania grupy entuzjastów z polskiego środowiska naukowego i akademickiego o przyłączenie Polski do EARN (European Academic and Research Network) oraz spontaniczne działania na rzecz przełamania amerykańskiego embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do krajów byłego bloku wschodniego.

Pełne dołączenie Polski do światowego Internetu nastąpiło około 20 grudnia 1991 r., kiedy to „podniosły się semafory" po stronie USA. W tym momencie polski Internet obejmował sieci lokalne na Wydziale Fizyki UW i w Obserwatorium Astronomicznym UW, w warszawskim Centrum Astronomicznym PAN, w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej oraz pojedyncze komputery w Uniwersytecie Jagiellońskim, w krakowskim „Cyfronecie", w Toruniu, w Katowicach, a przede wszystkim centralny węzeł łączności, ulokowany w budynku Centrum Informatycznego UW. Do podłączenia przygotowywano dużą sieć kampusową Politechniki Warszawskiej, trwała budowa podobnej międzyuczelnianej sieci kampusowej w Krakowie.

Ważną rolę w rozwoju Internetu w Polsce odegrał NASK, działający już od wiosny 1991 r. jako „Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim". Jeszcze jako zespół istniejący w ramach Uniwersytetu, a od grudnia 1993 r. jako samodzielna „Jednostka Badawczo Rozwojowa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa", NASK przez kilka lat był jedynym operatorem łączącym Polskę z Internetem. TP SA (sieć POLPAK-T) została włączona do Internetu za pośrednictwem NASK dopiero w maju 1995 r.

Pierwsze obsługiwane przez NASK połączenie Polski z Danią miało prędkość 9600 bps. Następnym ważnym krokiem w rozbudowie łączności ze światem było zestawienie w 1992 r. łącza satelitarnego 38400 bps do Szwecji (upgradowanego w następnych latach do 64 kbps, 2 i 34 Mbps). W 1992 r. zestawione zostało także łącze 64 kbps do Wiednia. W 1996 r. NASK uruchomił łącze 3 Mbps do USA. Takie były początki. Obecnie, po ponad 11 latach sumaryczna przepływność łączy NASK z sieciami operatorów zagranicznych przekracza 2 Gbps.

oem software