banner

 

W 8. edycji corocznych stypendiów L'ORÉAL Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO uhonorowano 5 wyjątkowych kobiet - naukowców.

Stypendia przeznaczone są dla kobiet zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie medycyny i nauk biologicznych, których prace mają charakter aplikacyjny. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów - wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

W tym roku roczne stypendia, wypłacane w miesięcznych ratach, przyznano 3 doktorantkom (po 20 tys. zł) i 2 habilitantkom (po 25 tys. zł).

Stypendia doktoranckie otrzymały:

Edyta Dyguda-Kazimierowicz (biotechnologia)

 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

Joanna Matyjasik (biologia molekularna)

Zakład Genetyki i Patomorfologii  Pomorskiej  Akademii Medycznej

Katarzyna Stachowicz (analityka medyczna)

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie

Stypendia habilitacyjne otrzymały:

dr Barbara Klajnert (biofizyka medyczna)

Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki

dr Iwona Łakomska (chemia bionieorganiczna)

Wydział Chemii, UMK

Na liście stypendystek L'Oréal Polska/UNESCO jest już 40 kobiet. Prowadzą one badania w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

oem software