banner

 

W międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez University of Beira Interior z Portugalii drugim miejscem uhonorowano program komputerowy opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Katedra ta od kilku lat prowadzi badania nad identyfikacją osób na podstawie wzoru tęczówki oka. Jest to problem złożony i niezwykle istotny z punktu widzenia możliwych zastosowań, stąd równolegle pracuje nad nim wiele ośrodków badawczych na świecie. Tym bardziej należy więc  docenić wyniki osiągnięte w zespole pracującym pod kierunkiem prof.  Andrzeja Napieralskiego.

Przesłany do portugalskiej uczelni program komputerowy opracowany przez mgr. inż. Wojciecha Sankowskiego umożliwia zlokalizowanie obszaru tęczówki w obrazie oka uzyskanym przy pomocy specjalnej kamery. Program ten okazał się na tyle konkurencyjny wobec innych rozwiązań z całego świata, że zajął drugie miejsce na liście finałowej. Wstępnie udział w konkursie zadeklarowało 97 ośrodków badawczych. Ostatecznie programy przygotowało 27 jednostek, spośród których wybrano osiem najlepszych rozwiązań nadesłanych z Chin, Portugalii, Korei Południowej, USA, Włoch, Hiszpanii i z Polski.

- Jednym z elementów zagadnienia związanego z rozpoznawaniem osób na podstawie wzoru tęczówki jest tzw. segmentacja obrazu oka, czyli precyzyjne zlokalizowanie tęczówki oraz elementów ją przesłaniających, takich jak powieki czy odbłyski występujące na powierzchni oka, w obrazie wykonanym kamerą - wyjaśnia W. Sankowski - Tak zlokalizowany obszar tęczówki jest następnie przetwarzany na liczby, dzięki czemu  otrzymujemy matematyczny opis struktury tęczówki, co pozwala na rozpoznanie fotografowanej osoby przez porównanie z istniejącymi opisami zgromadzonymi w bazie danych. Dlatego warunkiem prawidłowego procesu identyfikacji jest poprawna segmentacja obrazu oka.

Sukces W. Sankowskiego jest tym większy, że porównano różne rozwiązania i oceniono je w zastosowaniu do dużej bazy zdjęć tęczówek, którą zgromadziła portugalska uczelnia. Dzięki temu opracowane algorytmy były obiektywnie przetestowane. - Obecnie systemy identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki oka są już w sprzedaży - mówi W. Sankowski - Wciąż jednak ich ograniczona skuteczność jest barierą dla wielu potencjalnych zastosowań. Dlatego też tak  istotne są dalsze badania, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie technologii identyfikacji osób na podstawie wzoru tęczówki oka w tak wymagających systemach, jak np. sieci bankomatów.

Konkurs miał charakter prestiżowy, a autorzy najlepszych ośmiu rozwiązań zostali zaproszeni do publikacji wyników swych w czasopiśmie Elsevier Image and Vision Computing, które znajduje się wśród najwyżej ocenianych czasopism na świecie.

                                                                                                                                 oem software