banner

 

 Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) przyznała 14 stypendiów dla najlepszych polskich absolwentów wyższych uczelni w zakresie ochrony środowiska. 

Laureatami XII edycji programu

zostali:

Katarzyna Balcerowicz, Uniwersytet Szczeciński,
Grzegorz Brzozowski-Zabost, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Anita Grutkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Justyna Grzelak, Uniwersytet Łódzki,
Małgorzata Kłosińska, Uniwersytet Łódzki,
Ewa Konowalczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Marta Weronika Kowalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grzegorz Łaba, Uniwersytet Jagielloński,
Magdalena Musiał, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Dawid Olesiuk, Uniwersytet Warszawski,
Irmina Pelc, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Adam Radzimski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Julia Ziemińska, Vrije Universiteit Amsterdam,
Jadwiga Żurad, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica.

Więcej informacji - www.sds.org.pl

oem software