banner

 

Fundacja Partners Polska po raz pierwszy przyznała młodym naukowcom dotacje w konkursie „Nauka dla rozwoju". Wśród siedmiu laureatów znalazł się dr inż. Dawid Stawski z Katedry Chemii Fizycznej Polimerów Politechniki Łódzkiej - jako jedyny reprezentant  uczelni technicznej.

Dzięki temu wsparciu stworzono młodym ludziom parającym się nauką szanse na udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej. Tym samym umożliwiono im włączenie się do światowej debaty na temat skutecznych strategii pomocy krajom rozwijającym się. Konkurs jest współfinansowany ze środków programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przewidzianej na rok 2008.

Laureat z PŁ weźmie np. udział w warsztatach organizowanych w Szwajcarii przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO), Grupę Obserwatorów Ziemi (GMO) i Światowy Program Badań Klimatycznych (WCRP).  Będą tam prezentowane i dyskutowane problemy związane z  wprowadzeniem i dalszym rozwojem Programu Obserwacyjnego Globalnego Ocieplenia (GCW) prowadzonego przez WMO. Omówiona zostanie również problematyka Międzynarodowego Roku Polarnego (IPY) oraz projekty związane z określeniem obecnego stanu i perspektyw globalnego ocieplenia.

Młody naukowiec z PŁ przedstawi na warsztatach w Szwajcarii referat  „Nowe efektywne sorbenty jonów metali ciężkich do oczyszczania wody".  - Sprawa jest o tyle istotna, że występowanie w wodzie pitnej soli miedzi, kadmu, ołowiu czy żelaza może prowadzić do wielonarządowych dolegliwości w organizmie ludzkim - mówi dr D. Stawski. - Metale te są szczególnie szkodliwe wówczas, gdy występują w postaci dwuwartościowych soli. Obecność tego rodzaju soli w ilościach znacznie przekraczających normy może powodować m.in. dolegliwości wątroby, nerek, groźne choroby krwi lub układu kostnego.

Zaproponowane przez naukowca z PŁ zastosowanie wysoko efektywnego sorbentu pochodzenia skrobiowego umożliwia oczyszczenie wody pitnej, bądź przemysłowej, do poziomu dopuszczalnego przez międzynarodowe normy.  -  Dzięki temu - twierdzi dr D. Stawski - można uzyskać tani sposób na uzdatnianie wody w celach spożywczych nie tylko z zanieczyszczonych studni, lecz również z rzek.

Jak podkreśla młody naukowiec, skrobia jest polimerem naturalnym, m.in. głównym składnikiem ziemniaka, jęczmienia, ryżu, żyta, pszenicy oraz wielu innych roślin. Ze względu na swoją powszechność jest jednym z najtańszych (zaraz po celulozie) produktów pochodzenia naturalnego.

Uczestnictwo w szwajcarskich warsztatach pozwoli naukowcowi z PŁ na skonfrontowanie wyników jego badań laboratoryjnych z oczekiwaniami praktyków z tej dziedziny oraz konsultacje technologiczne w kwestii zastosowań praktycznych.

Prace badawcze naukowca z PŁ mają istotne znaczenie w kontekście postępującego globalnego ocieplenia i zagrożenia w związku z tym coraz większych obszarów niedoborem wody pitnej. Zjawisko to szczególnie widoczne jest na kontynencie afrykańskim, zamieszkanym przez ludność ubogą, która w żaden sposób nie może pozwolić sobie na zastosowanie kosztownych metod uzdatniania i oczyszczania wody. oem software