banner

Pani Redaktor,
w styczniowym numerze miesięcznika publicystyczno-informacyjnego "Sprawy Nauki" (nr 1 /128/ styczeń 2008 ) pojawiła się notatka dotycząca restrukturyzacji poszczególnych jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki zwraca uwagę na fakt, iż informacja o połączeniu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie jest błędna (str. 26, "U rolników też zmiany"). Połączenie wymienionych jednostek nie jest zamiarem Kierownictwa resortu. Wobec zaistniałej sytuacji Departament uprzejmie prosi o sprostowanie tej wiadomości na łamach kolejnego numeru miesięcznika "Sprawy Nauki".
Wojciech Maksymiuk zastępca dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW