banner

Uniwersytet w Białymstoku - Dylematy prawa - prof. Andrzej Stelmachowski

 Uniwersytet Gdański - Rola nauki w procesie realnej konwergencji - dr Mirosław Gronicki (b. min. finansów)

Uniwersytet Jagielloński - Einstein, Wszechświat i my - ks. prof. Michał Heller

Uniwersytet Łódzki - Kłopoty z prawdą - prof. Adam Nowaczyk

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Kapitał intelektualny jako czynnik sukcesu w społeczeństwie wiedzy - prof. Elżbieta Skrzypek

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Jak (nie) naprawiać stereotypów narodowych - prof. Hubert Orłowski

Uniwersytet Warszawski - Polacy. Kim byliśmy, kim jesteśmy?- prof. Henryk Samsonowicz

Uniwersytet Szczecinski - Historia a polityka- prof. Wojciech Wrzesiński

Uniwersytet Śląski - Poezja polska z pierwszych lat narodowej niewoli - prof. Piotr Żbikowski

Politechnika Białostocka - Quo vadis, informatyko? - prof. Jan Madey

Politechnika Częstochowska - Od rudy magnetytu do współczesnych materiałów magnetycznych - prof. Jerzy J. Wysłocki

Politechnika Gdańska - Etyka a technika - ks. prof. Andrzej Szostek

Politechnika Krakowska - Paradygmat nauki i studiowania - dr hab. inż. Ryszard Barcik

Politechnika Lubelska - Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji - prof. Lucjan Pawłowski

Politechnika Łódzka - Ochrona społeczeństwa i środowiska przed zagrożeniami technologicznymi - dr hab. inż. Adam Markowski

Politechnika Opolska - Alarm europejski w sprawie kształcenia na ścisłych i technicznych kierunkach studiów - prof. Piotr Wach

Politechnika Radomska - Tribologia - świat techniki w skalach: makro, mikro i nano - prof..Marian Szczerek

Politechnika Rzeszowska - Sprzężenie zwrotne w technice - prof. Leszek Trybus

 Politechnika Warszawska - Współczesne wyzwania fotoniki: rola naukowca i innowatora - prof. Małgorzata Kujawińska

Wojskowa Akademia Techniczna - Krótka historia materiałów wybuchowych - prof. Radosław Trębiński

oem software