banner

Po raz szósty w tym roku firma L'Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznała stypendia naukowe dla kobiet.

 Stypendia przyznawane są wyłącznie kobietom prowadzącym badania w dziedzinach biologiczno - medycznych. Jury, w którego skład wchodzą wybitni naukowcy z wielu ośrodków w Polsce, przyznaje trzem doktorantkom roczne stypendia w wysokości 18 tys. zł, a dwóm habilitantkom - w wysokości 22 tys. zł. W tym roku nagrodzono:

dr Agnieszkę Słowik z Kliniki Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie za pracę habilitacyjną "Genetyczne czynniki ryzyka udaru mózgu o różnej etiologii"

dr Annę Boguszewską - Chachulską z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie za pracę habilitacyjną "Helikazy RNA jako potencjalny cel terapii antywirusowej"

 Joannę Skommer (poznaniankę) z University of Kuopio w Finlandii za prace dotyczące chłoniaka grudkowego limfocytów B

Katarzynę Sipę z Zakładu Chemii Bioorganicznej w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi za prace dotyczące modulacji RNA

 Kamilę Wojas - Krawczyk z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie za prace związane z metodami leczenia przy pomocy komórek dendrytycznych. (al)