banner

4 grudnia w Wydziale Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN odbyła się uroczystość wręczenia medalu im. Michała Oczapowskiego prof. Andrzejowi Szujeckiemu; powołanie na członka honorowego Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN prof. Mariana Budzyńskiego oraz wręczenie nagród i wyróżnień zespołom naukowym.

Dyplomy i nagrody otrzymali:

 prof. Marek Niemiałtowski, dr Małgorzata Krzyżowska, dr Irma Spohr ze SGGW za cykl prac dotyczących poznania mechanizmów patogenezy ospy prawdziwej

dr Halina Wiśniewska, mgr Lidia Błaszczyk, prof. Jerzy Chełkowski z Instytutu Genetyki Roślin PAN za cykl prac związanych z identyfikacją markerów molekularnych dla hodowli pszenic odpornych m.in. na rdzę brunatną

Dyplomy otrzymały zespoły:

doc. Tomasz Stadejek, dr Martin Oleksiewicz (Dania), czł. koresp. PAN Zygmunt Pejsak za cykl prac dotyczących wykrywania i zwalczania zakażeń swiń wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego

prof. Andrzej Ciereszko, prof. Jan Głogowski, dr Mariola Wojtczak, dr Radosław Kowalski, mgr inż. Grzegorz J. Dietrich, dr Beata Sarosiek za cykl prac nad biochemicznymi podstawami funkcjonowania męskiego układu rozrodczego ryb

 doc. Andrzej Posyniak, prof. Jan Żmudzki, mg Kamila Mitrowska, mgr Jolanta Niedzielska. za cykl prac dotyczący metod oznaczania pozostałości leków weterynaryjnych w tkankach zwierzęcych i żywności.