banner

Zasady dobrej roboty, które prof. Tadeusz Kotarbiński sformułował w swym słynnym "Traktacie o dobrej robocie" i przez całe swe życie - także własnym przykładem - rzetelnie propagował, można realizować wszędzie, w każdej dziedzinie.

Dlatego też medale jego imienia Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN przyznaje od roku 2000 zarówno uczonym, artystom, biznesmenom oraz działaczom społecznym. W siódmej edycji kapituła medalu, której przewodniczył były prezes PAN prof. Andrzej Legocki, uhonorowała:

  • prof. Krzysztofa Pendereckiego za wielkie osiągnięcia twórcze i promocję polskiej muzyki w świecie;
  • prof. Jerzego Rokitę z Akademii Ekonomicznej w Katowicach - autora pionierskich prac z zakresu zarządzania strategicznego;
  • Jarosława Józefowicza - prezesa Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - doceniając fakt, iż z niewielkiej spółki stworzył międzynarodowy holding mający spółki zależne w wielu krajach oraz
  •  Solaris Bus and Coach S.A. - za nowatorskie rozwiązania techniczne, których wdrażanie zapewniło także spółce wysoce konkurencyjną pozycję na europejskim rynku autobusów oraz świetne wyniki ekonomiczne.

Warto przypomnieć, że pierwszymi laureatami medalu T. Kotarbińskiego byli Jerzy Giedroyć (pośmiertnie) i Bill Gates. Odznaczenie to otrzymali także m.in. uczeni prof. Witold Kieżun i prof. Zbigniew Religa; działacz społeczny Jerzy Owsiak, filmowiec Andrzej Wajda. Zbiorowymii laureatami medalu są m.in. Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Instytut ?ORGMASZ?, Agora S.A. i Stocznia Szczecińska S.A.