banner

Podczas uroczystości Akademii Barbórkowej w Krakowie 8.12.06. zostały wręczone nagrody w konkursie "Złote Lampy" ogłoszonym w styczniu 2006 r. przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

 Laureatami konkursu "Złote Lampy" zostali:

  •  w dziedzinie nauk ścisłych: dr Maciej Konacki, zgłoszony przez Komitet Astronomii PAN, za odkrycie planety poza układem słonecznym w potrójnym układzie gwiazdowym przy zastosowaniu opracowanej przez siebie metody detekcji planet;
  •  w dziedzinie nauk technicznych: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, zgłoszony przez Komitet Mechaniki PAN, za oryginalne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki nieliniowej, z zakresu dynamiki układów ciągłych i nieklasycznych zagadnień termosprężystości, bifurkacji i chaosu w konstrukcjach inżynierskich, a także z zakresu metod asymptotycznych.

Obu laureatom przyznano nagrody pieniężne w wysokości 150 000 złotych każda. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w 2004 roku w celu prowadzenia działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania polskiej kultury, nauki, sportu i ochrony zdrowia. Jednym z kluczowych celów statutowych Fundacji jest działanie ukierunkowane na promowanie i wspieranie szczególnych osiągnięć polskich naukowców. Realizując ten cel Fundacja ogłosiła w styczniu 2006 roku konkurs "Złote Lampy" z nagrodą naukową w kwocie 150 000 złotych, przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk ścisłych i nauk technicznych.