banner

Na posiedzeniu 28.11.07. sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o budżecie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówił jego dyrektor, prof. Bogusław Smólski. Jesteśmy w trakcie osiągania zdolności operacyjnej do realizacji projektów najważniejszych ustawowo, a więc strategicznych. W budżecie na rok przyszły część związana z realizacją dużych badawczych programów strategicznych, obejmuje kwotę 412.000 tys. zł. 247.200 tys. zł przeznaczono na zadania realizowane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 164.800 tys. zł dla jednostek badawczych zaliczanych do sektora przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji tych programów. Czekamy na pierwsze decyzje ministra dotyczące wskazania, które programy będziemy realizować jako strategiczne. /.../ jesteśmy w trakcie przejmowania wielu zadań od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym /.../ programów wieloletnich, a także projektów realizowanych w ramach programów UE. Kwota dotacji przewidzianej dla NCBR wynosi 423.380 tys. zł.