banner

Konsolidowane przez ministra gospodarki

Autor: red. 2008-01-17

O łączeniach jednostek badawczo - rozwojowych redakcja "Spraw Nauki" informuje w kolejnych numerach pisma, począwszy od nr 1/07. W tym numerze - kolejne dane dotyczące zmian placówek działających w sektorze gospodarki.
1. Od 1.01.08. do Instytutu Przemysłu Skórzanego zostanie włączone Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego. (Dz.U.07.196.1417). Nazwa jednostki po połączeniu: Instytut Przemysłu Skórzanego.
2. Od 1.01.08. do Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”
zostanie włączony Instytut Barwników i Produktów Organicznych, Instytut Przemysłu Gumowego „Stomil” oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych. (Dz.U.07.196.1418). Nazwa jednostki po połączeniu: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
3. Od 1.01.08. do Instytutu Nafty i Gazu zostanie włączony Instytut Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Piłata. (Dz.U.07.196.1419). Nazwa jednostki po połączeniu: Instytut Nafty i Gazu.
4. Od 1.01.08. do Instytutu Elektrotechniki zostanie włączony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej „METROL”. (Dz.U.07.205.1488).Nazwa jednostki po połączeniu: Instytut Elektrotechniki.
5. Od.1.09.07. do Instytutu Tele- i Radiotechnicznego został włączony Przemysłowy Instytut Elektroniki. (Dz.U.07.146.1021) Nazwa jednostki po połączeniu: Instytut Tele- i Radiotechniczny.