banner

Wystawa Fotografia tatrzańska do 1918 roku. Awit Szubert, Stanisław Bizański i inni pokazywana w wielu placówkach muzealnych w Polsce ( w styczniu - Muzeum Ziemi PAN w Warszawie) jest efektem współpracy polsko-słowackiej.

W realizacji projektu biorą udział: Muzeum w Kieżmarku, Muzeum w Spiskiej Nowej Wsi, Muzeum w Popradzie Muzeum i Archiwum Państwowe w Lewoczy, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Tatrzański Park Narodowy. Nadrzędnym celem projektu jest ukazanie początków fotografii rzemieślniczej (zakładowej) oraz artystycznej Tatr oraz Podhala, Spisza. Orawy i Liptowa. Na tych obszarach fotografowali zarówno Polacy, Słowacy, Niemcy, Austriacy oraz Węgrzy.

Takie ujęcie pozwala zauważyć, iż Tatry - interesujące zarówno od północy jak i od południa - nie dzielą, lecz łączą. Dzięki współpracy można w pełni odkryć dla współczesnych miniony czas. Ważnym również efektem wystawy (poza wartościami artystycznymi) jest przekazanie materiału badawczego dla innych działań naukowych.

Polska część wystawy: Fotografia tatrzańska do 1918 roku. Awit Szubert, Stanisław Bizański i inni to prezentacja zbiorów starej fotografii tatrzańskiej pochodzących ze zbiorów galerii i muzeów w Krakowie, Zakopanem i Katowicach. Prezentowane są fotografie m.in.: Stanisława Bizańskiego, Awita Szuberta, Tadeusza Rzący, Borysa Wigilewa, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Stanisława Krygowskiego, Karola Divalda i innych.

Wystawa została sfinansowana ze środków Fundacji Hasselblada ze Szwecji i grantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystawa od 2005 roku eksponowana była na Słowacji. Słowacka część wystawy: Fotografia tatranského regiónu, sfinansowana ze środków Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA została zrealizowana w 2006 roku.

 Zdjęcia pochodzą z muzeów w Kieżmarku, Lewoczy, Popradzie, Spiskiej Nowej Wsi oraz ze zbiorów TANAP-u. Są tu prezentowane fotografie mi.in.: Alfréda Grósza, Károlya Divalda, Gusztáva Matz?a, Karola Hagenbarta, Géza Spády i Vojtecha Fehéra. Efektem końcowym realizowanego projektu będzie wydanie w początku tego roku polsko-słowackiego Leksykonu Fotografów Tatrzańskich 1850-1939.