banner

Wyprawa w 20-lecie

Autor: red. 2008-02-09

Od 18.01. do 30.03. w Muzeum Narodowym w Warszawie można oglądać wystawę polskiej sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego ‘Wyprawa w 20-lecie”.

Wystawa jest pierwszą przekrojową prezentacją sztuki polskiej lat 1918-1939. Znajdują się na niej dzieła najwybitniejsze, należące do kanonu sztuki polskiej dwudziestolecia międzywojennego oraz obiekty mniej znane, jednak oddające doskonale charakter okresu i jego wizualny klimat. Ekspozycja ukazuje główne nurty artystyczne w powiązaniu z kontekstem historycznym i społecznym. Narracja wystawy prowadzona jest za pomocą kluczowych dla lat 20. i 30. motywów, takich jak: miasto, maszyna, nowa sztuka (awangarda), kryzys, sport, film, itp. Widz prowadzony jest poprzez dwanaście części wystawy o zróżnicowanym klimacie, ułożonych przeważnie w porządku chronologicznym.
Obok dominujących na wystawie obrazów i rzeźb, znajduje się też sztuka zdobnicza (meble, ceramika, kilimy, szkło, itp.) oddająca stylistykę art déco, wzornictwo spółdzielni „Ład” czy kręgów awangardy. Pokazane zostały również fotomontaże i plakaty, które na równi ze sztuką wysoką decydowały o stylu epoki. W sąsiadującej z ekspozycją sali odbywają się pokazy międzywojennej awangardy filmowej.
Na wystawę składa się ponad 300 obiektów, wypożyczonych z ponad 20 muzeów i od osób prywatnych, które umieszczone zostały w całej przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum. Wiele obiektów pokazywanych jest po raz pierwszy. Wystawie towarzyszy bogato ilustrowany katalog, zawierający problemowe eseje oraz barwne reprodukcje większości eksponatów (330 stron, 300 ilustracji). Przy okazji wystawy zorganizowano wiele wydarzeń dodatkowych: wykładów i spotkań tematycznych, pokazów filmowych, zajęć dla dzieci.
Tytuł wystawy jest zaproszeniem do odbycia wyprawy w czasie, którą można odbyć kierując się rozmaitymi tropami. Zwiedzając wystawę widz może doznać wrażenia nowości, jakie przynosi zetknięcie z dziełami powstałymi w nie tak odległym okresie, pozostającym jednak wciąż słabo rozpoznanym i rzadko odwiedzanym „lądem”.

Więcej o wystawie- www.dwudziestolecie.mnw.art.pl