banner

 

Nauka i sztuka nie robi nic innego, jak odkrywa - każda na swój sposób i swoimi metodami - zasady porządkujące świat. Dlatego w gruncie rzeczy uzupełniają się. Świat w takim podwójnym ujęciu jest bardziej kompletny./.../ Sztuka przetwarza rzeczywistość i pokazuje jej różne oblicza - nauka ją porządkuje i pozwala zrozumieć - pisze w swoim manifeście artystycznym („O lesie jako źródle inspiracji artystycznych") prof. Kazimierz Rykowski - uczony, leśnik i... artysta, którego wystawę prac można było oglądać na przełomie roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym - miejscu pracy i twórczości profesora (przed wejściem do instytutu stoi pomnik prof. Jana Teodora Hausbrandta- pierwszego dyrektora IBL, też autorstwa prof. Rykowskiego).

{mosimage}

Na wystawie zgromadzono liczne dzieła malarskie, graficzne  i rzeźbiarskie: portrety, akty, martwą naturę, pejzaże, a wśród nich- najbliższe zainteresowaniom zawodowym autora - pejzaże leśne, drzewa (w różnych technikach) . Poprzez ich piękno artysta wyraża sie najpełniej, zauważając, iż to w lesie tkwi piękno inspirujące twórcza stronę ludzkiego umysłu i poruszające pokłady ludzkiej wrażliwości.

Prof. Rykowski pisze także: Las jest mi potrzebny, żeby wyrazić siebie, co wiąże się na ogół z poszukiwaniem pierwotnych znaczeń: jedności świata, wspólnoty istnień, przynależności do jednego nurtu życia. /.../. Ale i: Ani bycie leśnikiem, ani inspiracje artystyczne, których źródłem jest las/przyroda/drzewo nie są oderwane od całego pozostałego życia psychicznego. Również od miłości i erotyki oraz nauki i eksperymentów badawczych, które służą poznaniu nieznanej dotąd rzeczywistości. To są obszary podobnego skupienia uwagi, podobnych emocji i wzruszeń. /.../ - stąd także seria obrazów z erotyką w tle, obrazów ukazujących przemijanie, trudy ludzkiego losu, obrazy metaforyczne, pokazujące nierozerwalne związki człowieka z naturą.

Inspiracja przyrodą nie zamyka się w zachwycie nad pięknem - pisze artysta. To za każdym razem podroż do źródeł i poszukiwanie siebie, swoich śladów w istnieniu innego życia. Ułomność środków wyrazu i niedoskonała forma plastyczna nie pozwalają mi wyrazić wszystkiego, co zamierzam. Stwierdzenie to w odniesieniu do interesującej i wzruszającej a niepokazywanej dotąd publicznie twórczości artysty - uczonego - leśnika jest aż nadto skromne.

oem software