banner

60 Lat Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Autor: 2008-08-21


Instytut Obróbki Plastycznej od momentu powołania w dniu 1 grudnia 1948 r. działa w dziedzinie pozahutniczej obróbki plastycznej, na potrzeby przemysłu metalowego, poprzez upowszechnianie i wdrażanie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Instytut powstał z inicjatywy prof. Feliksa Tychowskiego, jako Zakład Obróbki Bezwiórowej Głównego Instytutu Mechaniki. W 1949 r. utworzono 5 pracowni: Tłoczenia, Konstrukcji Narzędzi, Blach Grubych. Ciągnienia, Laboratorium Metalograficzne oraz Bibliotekę, a w 1950 r. - Pracownię Kuźnictwa, przekształconą w Zakład Kucia i Prasowania, kierowaną do dzisiaj przez prof. Tadeusz Ruta.
W roku 1952 Zakład otrzymał uprawnienia i nazwę Instytutu Obróbki Plastycznej. W 1959 r. placówka utraciła nazwę i została przekształcona w Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej. Powstały wówczas kolejne pracownie: Techniki Grzania, Automatyzacji i Normalizacji.
W 1959 r. wydano pierwszy numer czasopisma „Obróbka Plastyczna” (od 1998 r. „Obróbka Plastyczna Metali”),
a w 1965 r. - „Biuletynu Informacyjnego Obróbki Plastycznej”. W latach 1964-1967 wybudowano, a później rozbudowywano obecną siedzibę Instytutu.
W uznaniu dorobku naukowego i wdrożeniowego przywrócono w 1971 r. rangę i nazwę Instytutu.
W 1975 r. zatrudnienie wzrosło do najwyższego poziomu i wynosiło 524 pracowników; w tym 327 osób stanowili pracownicy naukowo-badawczy i administracyjni oraz 197 - pracownicy Zakładu Doświadczalnego.
Instytutem kierowali w kolejnych latach: prof. Feliks Tychowski (1948 – 1964), mgr inż. Tadeusz Sawicki (1965 – 1966), doc. inż. Zbigniew Łukomski (1966 – 1976), mgr inż. Wojciech Orczyk (1976 – 1980), dr inż. Jerzy Grześkowiak (1980 – 1992), dr inż. Andrzej Plewiński (1992 – 2007) oraz dr inż. Hanna Wiśniewska-Weinert (od 2007).

Mimo początkowo trudnych warunków lokalowych zespół pracowników Instytutu, wybitnych specjalistów, opracował wiele nowoczesnych, opatentowanych, nagradzanych rozwiązań, zastosowanych w przemyśle, m.in.: urządzenie do produkcji belek struno-betonowych (1952), technologię i oprzyrządowanie do produkcji wytłoczek samochodowych (1952), metodę i specjalne kleszcze do spajania metali na zimno metodą obróbki plastycznej (1952), technologię produkcji jezdnych drutów trakcyjnych stalowo-aluminiowych, technologię kuźniczego walcowania przedkuwek matrycowych do seryjnej produkcji odkuwek korb rowerowych (1960), urządzenie do usuwania zgorzeliny strumieniem wody (1959), obciągarki do gięcia profili stalowych w produkcji krokwi dachowych wagonów (1961), technologie segmentowego walcowania wierteł i walcarek do wierteł, metodę TR kucia ciężkich wałów korbowych opracowaną przez inż. T. Ruta (1966), stosowaną do dzisiaj w skali światowej.
Instytut Obróbki Plastycznej jest dzisiaj wiodącą jednostką naukowo-badawczą o znaczeniu międzynarodowym, w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej metali. Prowadzi badania w trzech głównych obszarach - obróbki objętościowej, obróbki blach i technologii kształtowania wyrobów z proszków metali. Oprócz współpracy z przemysłem i instytucjami naukowymi krajowymi, ważnym elementem działalności Instytutu jest powiązanie z nauką międzynarodową. Instytut współpracuje ze znaczącymi ośrodkami z krajów Unii Europejskiej, uczestnicząc w licznych projektach międzynarodowych. {mospagebreak}

Wdrożenia ostatnich lat dotyczą wielu opracowanych w Instytucie technologii, narzędzi, specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wdrożenia zagraniczne - to głównie sprzedane licencje na kucie wałów korbowych metodą TR m.in. do: Alfing Kessler – Wasseralfingen Niemcy (1997), Hyundai Heavy Industries Co.Ltd. Korea (2001), V.S.G. Energie Schmiedetechnik GmbH Niemcy (2002), Ziyang Locomotive Works Chiny (2002), Schmiedewerke Gröditz GmbH Niemcy (2006), Alfing Kessler GmbH Niemcy (2007), TECNIFORJA Portugalia (2008).

W ostatnich latach za opracowane i wdrożone rozwiązania Instytut otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in.
 Medale Światowego Salonu Wynalazków EUREKA w Brukseli (1986),
 Medal II Międzynarodowych Targów Nowych Technologii, Innowacji i Wzornictwa Przemysłowego INTERTECHNOLOGY'99 (1999),
 Nagrodę w kategorii "Technologia Przyszłości" w IV edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości" (2000),
 Wyróżnienie w kategorii wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2003 (2003),
 Wyróżnienie w Konkursie im. Stanisława Staszica "Jednostki Badawczo-Rozwojowe dla Gospodarki
i Społeczeństwa" (2006).

Instytut Obróbki Plastycznej od 60 lat zajmuje się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem innowacyjnych - wydajnych,przyjaznych dla środowiska, energo- i materiałooszczędnych rozwiązań w zakresie pozahutniczej obróbki plastycznej metali.
Profesjonalny, doświadczony i kreatywny zespół specjalistów, wspomagany techniką informatyczną, nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, laboratoryjnym i warsztatowym, a także Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000, wydany przez Lloyd's Register Quality Assurance oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, są gwarancją wysokiej jakości prowadzonych prac i świadczonych usług.{mospagebreak}

Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i usługowe oraz prace w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, w zakresie:
 technologii, narzędzi, maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej metali, w tym: kucia wałów korbowych metodą TR, kucia odkuwek w przyrządach kuźniczych typu TR,
dokładnego kształtowania objętościowego (kucia dokład-nego, prasowania obwiedniowego, wyciskania), walcowania pozahutniczego, tłoczenia, wyoblania i zgniatania obrotowego, kształtowania części o dokładnych wymiarach, z proszków metali, także z zastosowaniem nanotechnologii
 urządzeń mechanizujących i automatyzujących oraz specjalistycznych gniazd i linii produkcyjnych
 specjalnych pieców oraz nagrzewnic oporowych
i indukcyjnych do nagrzewania wstępniaków do obróbki plastycznej
 komputerowego projektowania, modelowania i symulacji procesów i narzędzi do obróbki plastycznej
 badań struktury i właściwości metali
 obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części
maszyn
 normalizacji - prowadzenie Sekretariatu Komitetu
Technicznego PKN nr 299 ds. Technologii i maszyn do obróbki plastycznej
 certyfikacji wyrobów, maszyn i urządzeń,
 informacji naukowo-technicznej - baz danych i wydawnictw: „Obróbka Plastyczna Metali”, „Informacja Ekspresowa
Obróbki Plastycznej Metali”
 doradztwa technicznego w zakresie obróbki plastycznej
metali i systemów zarządzania jakością
 działalności szkoleniowej i popularyzującej osiągnięcia nauki - szkolenia, konferencje, seminaria, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Konstrukcja
i Technologia Wytłoczek i Wyprasek”
 produkcji prototypowej maszyn i urządzeń, produkcji
doświadczalnej, mało- i średnioseryjnej wyrobów metalowych metodami obróbki plastycznej


Osiągnięcia Instytutu :
 licencje sprzedane do wielu krajów świata
 ponad 1000 nowoczesnych rozwiązań technologicznych, maszyn
oraz urządzeń, wdrożonych w przemyśle krajowym i zagranicznym
 liczne patenty krajowe i zagraniczne
 liczne publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych
 nagrody indywidualne i zespołowe, wyróżnienia i medale
 członkostwo w organizacjach, towarzystwach i sieciach naukowych
 status Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej


INSTYTUTU OBRÓBKI PLASTYCZNEJ w Poznaniu
ul. Jana Pawła II nr 14, 61-139 Poznań tel. +48 61 657 05 55 fax +48 61 657 07 21 www.inop.poznan.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.