banner

Wybrane publikacje Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
Autor: 2008-08-21

Andrzej Nieuważny , Krzysztof Ostrowski , Tomasz Stępień

200 DNI NAPOLEONA. OD PUŁTUSKA DO TYLŻY 1806-1807

Warszawa 2008, s. 228+ zdjęcia, oprawa twarda,
ISBN 978-83-60192-34-4, 978-83-7549-106-7, cena 70,00 zł

Pierwszy z cyklu tytułów poświęconych legendzie Napoleona i jej percepcji oraz skutków panowania Napoleona i prowadzonych przez niego wojen dla Polski. Ta bogato ilustrowana publikacja (reprodukcje obrazów, grafik, znakomite zdjęcia współczesne, medale, mapki itp.) przedstawia decydujący, a ciągle mało znany fragment kampanii 1806-1807: działania Napoleona od zajęcia linii rzeki Wisły, poprzez bitwy pod Pułtuskiem, Eylau, Friedlandem do podpisania pokoju w Tylży. Relacjonuje też pobyt Napoleona w Finckenstein oraz oblężenie Gdańska. Wynikiem tej kampanii i pokoju podpisanego w Tylży było utworzenie
Księstwa Warszawskiego.
Opowieść o Napoleońskiej kampanii oparta jest na wspomnieniach ludności cywilnej oraz żołnierzy polskich, francuskich i rosyjskich zachowanych w pamiętnikach z epoki, listach pisanych z frontu, archiwalnych dokumentach. To nie tylko świadectwo chwały oręża francusko-polskiego, ale także cierpień, jakie przyszło znosić wszystkim walczącym, przede wszystkim zaś biernym uczestnikom teatru wojennego, w który wciągnięci zostali dziejową zawieruchą. Autor, znakomity znawca epoki napoleońskiej, wplata w tok narracji fascynujące: czasem zabawne, częściej wstrząsające cytaty, sprawiając, że losy wszystkich uczestników ówczesnych wydarzeń stają się poruszające i bliskie.
Jesienią 2008 roku, w dwustulecie szarży polskich szwoleżerów pod Somosierrą, ukaże się album dokumentujący polski wysiłek zbrojny czasów napoleońskich oraz rozdarcie Polaków na zwolenników i przeciwników Napoleona. Na rok 2009, w dwustulecie bitwy pod Raszynem, zwycięskiej wojny z Austrią i rozszerzenia Księstwa Warszawskiego o ziemie galicyjskie szykowany jest album poświęcony Księstwu, jego administracji, gospodarce i kulturze. Planowany jest także tom poświęcony armii napoleońskiej i Polaków w kampanii 1806-1807 oraz 1813 na Śląsku i na Pomorzu. Trzeba przypomnieć działania Hieronima Bonaparte w latach 1806-1807 roku i pobyt Cesarza na Dolnym Śląsku w 1813 roku. Tę wielotomową opowieść o Napoleonie i jego wciąż żywej legendzie zamkniemy albumem przypominającym pierwsze lata Królestwa Polskiego, dokumentując przede wszystkim życie na ziemiach centralnej polskich w warunkach stworzonych jeszcze za czasów Księstwa Warszawskiego.Pod redakcją Henryka Samsonowicza

DZIEJE MAZOWSZA. Tom I

Pułtusk 2006, s. 591+zdjęcia, oprawa twarda,
ISBN 978-83-89709-96-7, Cena 60;00 zł

Niniejszy tom otwiera serię wydawniczą , która poświęcona będzie dziejom Mazowsza, ziemi stanowiącej jeden z podstawowych członów terytorialnych składających się na Polskę. Pierwszy tom obejmuje czasy od 1526, czyli od wcielenia ziemi księstwa mazowieckiego do Korony Polskiej.

{mospagebreak}

Tomasz Wituch

GALEAZZO CIANO. DZIENNIKI 1937-1945

Pułtusk 2006, s. 899+zdjęcia, oprawa twarda,
ISBN 83-89709-75-9, Cena 70,00 zł

Życie i sama postać Autora Dziennika wydają się dziś zapomniane, a przecież był to żywot człowieka będącego „na świeczniku” wielkiej polityki, przez wiele lat uważanego za „delfina „ Benita Mussoliniego-żywot barwny, ale i dramatyczny. Galeazzo Ciano prowadził swój Dziennik od pierwszego do ostatniego dnia urzędowania jako minister spraw zagranicznych, tzn. od czerwca 1936 do lutego 1943 roku.

Andrzej Skrzypek

MECHANIZMY UZALEŻNIENIA. STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE 1944-1957

Pułtusk 2002, s. 492, oprawa twarda,
ISBN 83-88067-67-2, Cena 40,00 zł

"...Miejsce Polski w polityce radzieckiej, czego dotąd nie robiono, można próbować określać przez pryzmat interesów względnie działań poszczególnych pionów władzy w samym ZSRR - wojska policji, administracji gospodarczej czy też partii. Formułując tej pogląd skrajnie wypadałoby powiedzieć - nie było jednej radzieckiej wobec Polski, były równolegle rożne polityki, a generalizując można mówić o syntezie czy też wypadkowej tych nurtów..."

Andrzej Skrzypek

MECHANIZMY AUTONOMII.STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE 1956-1965

Pułtusk-Warszawa 2005, s. 335+aneksy, oprawa twarda,
ISBN 83-89709-26-0, Cena 30,00 zł

Niniejsza praca stanowi kontynuacje badań nad stosunkami polsko – radzieckimi doby pojałtańskiej, które zostały przedstawione w książce Mechanizmu uzależnienia. Obejmuje lata 1956-1965. Zamierzeniem badawczym jest przedstawienie głównego nurtu wydarzeń politycznych cezura końcowa, która może wydawać się nieco sztuczna, nawiązuje do odnowienia, a właściwie podpisania nowego układu sojuszniczego pomiędzy Polską, a ZSRR w dniu 8 kwietnia 1965 roku. Jak każdą cezurę można ją lepiej lub gorzej uzasadnić, przykładowo przejściem od epoki Chruszczowa do czasów Breżniewa, końcem pięciolatki, zmianą pokoleniową w elicie komunistycznej w Polsce.

Andrzej Skrzypek

MECHANIZMY AUTONOMII. STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE 1956-1965

Pułtusk-Warszawa 2008, s. 394, oprawa twarda,
ISBN 978-83-7549-031-2, Cena 30,00 zł