banner

Dla większości żyjących Polaków jedynym dostępnym słownikiem etymologicznym był przez dziesiątki lat słownik Brücknera z 1927 r. I choć badania etymologiczne poszerzały wiedzę leksykalną, jakoś nie pojawiały się nowe słowniki etymologiczne ją uwzględniające a te, jakie powstawały, nie były kompletne. Wyzwanie stworzenia słownika w miarę kompletnego i uwzględniającego aktualny stan badań etymologicznych podjęło Wydawnictwo Literackie i zamówiło Słownik etymologiczny języka polskiego u prof. Wiesława Borysia. Po kilku latach pracy Profesor dał rodakom obszerne dzieło pokazujące piękno i bogactwo języka polskiego, jego rozwój i związki z innymi kulturami. Jak pisze autor - "Celem Słownika jest przedstawienie pochodzenia słownictwa należącego do podstawowego zasobu leksykalnego współczesnego literackiego języka polskiego, tej jego części, która jest dla użytkownika języka polskiego nieprzejrzysta". Słownik zawiera 4600 artykułów słownikowych, objaśniono w nim jednak pochodzenie znacznie większej liczby wyrazów (np. wyrazy pochodne). Do słownika weszły przede wszystkim wyrazy rodzime oraz zapożyczenia z innych języków, które niekiedy postrzegane są jako rodzime. Wyrazami hasłowymi uczyniono tylko etymologicznie nieprzejrzyste wyrazy pospolite, niektóre wyrazy przestarzałe, ale pominięto wyrazy i terminy specjalistyczne i rzadko używane. Używanie słownika ułatwia zamieszczony na końcu książki indeks wyrazów polskich z odnośnikami do wyrazów hasłowych. Dla fachowców autor pomieścił tez bibliografie podstawowej literatury etymologicznej.

Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s.861