banner

Taki podtytuł nosi książka Historia ZSRR Davida R. Marplesa wydana w tym roku przez Ossolineum. Jej autor, wykładowca historii Rosji w XX wieku na Uniwersytecie Alberta w USA, pisał ją na podstawie materiałów zebranych podczas pobytów stypendialnych w Moskwie w latach 2000-2001 oraz dzięki pomocy m.in. swoich studentów. We wstępie - poprzedzonym kilkoma mapami - autor podaje, że pomysł napisania tej książki dojrzewał w miarę zbliżania się 10. rocznicy upadku ZSRR. Jej celem zaś było zrewidowanie historii ZSRR i zbadanie źródeł ostatecznej klęski radzieckiego eksperymentu, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na rozwój rosyjskiego nacjonalizmu w XX wieku. "Starałem się unikać sądów wartościujących - pisze Marples - chcę natomiast z perspektywy początków XXI w. przedstawić przyczyny powstania i upadku reżimu"(...) Książka (z bogatą bibliografią) - choć omawia większość problemów związanych z okresem władzy radzieckiej, nie jest podręcznikiem, gdyż skupia się głównie na sprawach polityki i stosunków międzynarodowych, mniej na historii czy kulturze. A że kultura często bywa kluczem do zrozumienia historii kraju, stąd czytelnik winien też przy lekturze tej książki brać pod uwagę inne spojrzenie na Rosję, jakie ma cudzoziemiec (por. amerykańskie i rosyjskie realizacje filmowe "Wojny i pokoju", czy "Anny Kareniny").

David R. Marples, Historia ZSRR, Ossolineum, Wrocław 2006, s.383

oem software