banner

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne są wydawcą niezwykle interesującego, dwujęzycznego Słownika frazeologicznego angielsko - polskiego i polsko - angielskiego opracowanego przez Teresę Jaworską. Książka - formatu prawie kieszonkowego (acz z powodu objętości na pewno do kieszeni się nie zmieści) zawiera ponad 35 tysięcy haseł. Są to powszechnie używane wyrażenia i zwroty idiomatyczne, wybrane przysłowia i powiedzenia oraz przykłady zdań ilustrujące użycie wyrażeń idiomatycznych. Słownik służyć powinien wszystkim, którzy uczą się języka angielskiego, także jego odmiany amerykańskiej, ale i wszystkim zainteresowanym rozwijaniem swoich umiejętności językowych. Słownik ma układ gniazdowy, ułatwiający szybkie znalezienie idiomu, przy czym wiele idiomów powtórzono w innych gniazdach. Ograniczenie w nim liczby kwantyfikatorów, objaśnień gramatycznych, skrótów i odsyłaczy sprawia, że słownik jest łatwy i przejrzysty w użyciu.

Teresa Jaworska, Słownik frazeologiczny angielsko - polski i polsko - angielski, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2002, 86 zł