banner

Cmentarz Powązkowski w Warszawie Tadeusza Marii Rudkowskiego to jedna z najnowszych pozycji wydawniczych Ossolineum z serii "Nasze pamiątki i krajobrazy". Autor pokazuje warszawskie Powązki jako muzeum rzeźby na tle zmieniającej się kultury, także technicznej, cywilizacji, obyczajów, wydarzeń historycznych i politycznych. Jedynym aspektem, jaki świadomie pomija to zagadnienia konserwatorskie. O Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie napisano już wiele - podaje Autor we wstępie - ale do dziś nie doczekał się on opracowania monograficznego swojej historii. Obecnie wydana książka jest bogatym kompendium wiedzy o historii cmentarza i wartości artystycznej nagrobków tam się znajdujących i stanowi cenne uzupełnienie tych braków. W 19 rozdziałach (każdy z przypisami) Tadeusz Rudkowski omawia zmierzch cmentarzy przykościelnych, proces tworzenia nekropolii narodowej, twórczość nagrobną wybitnych rzeźbiarzy, historię cmentarza na przełomie wieków i po wojnie. Nie brakuje też osobnego omówienia twórczości rzeźbiarzy włoskich, czy zajmujących się sztuką metalu. Dopełnieniem obrazu narodowej nekropolii jest historia kościoła pw. św. Karola Boromeusza, katakumb oraz kaplic i mauzoleów. W rozdziale "Wielkie chwile cmentarza" czytelnik znajdzie opisy niektórych pogrzebów - manifestacji żałobnych. Dzieło - jak każda publikacja mająca walor naukowego opracowania - zawiera bibliografię, oraz dwa obszerne indeksy: nazwisk ( z adresami nagrobków) oraz ilustracji, których liczba odzwierciedla piękno tego cmentarza, ale i ogrom pracy autora.

Tadeusz Maria Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Ossolineum, Wrocław 2006, s.414