banner

W istniejącej od 1960 r. serii wydawniczej Wiedzy Powszechnej - "Myśli i Ludzie" przedstawiającej sylwetki i poglądy filozofów, socjologów i psychologów, ukazało się już ponad 120 pozycji. Ostatnio - Gadamer Andrzeja Przyłębskiego, profesora filozofii na UAM w Poznaniu, ucznia, badacza i tłumacza Gadamera. Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) był wybitnym niemieckim filozofem, uczniem Heideggera, twórcą filozoficznej hermeneutyki, autorem głośnej pracy "Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej" oraz wielu rozpraw z dziedziny myśli hermeneutycznej, teorii humanistyki, historii myśli antycznej oraz nowożytnej, estetyki i etyki. Dla Polaków Gadamer to także mieszkaniec Wrocławia (od 1902 do 1919 r.) i gość szczególny Warszawy (gdzie w 1982 r. wygłosił na zaproszenie polskich teologów wykład) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego w 1995 r., który przyznał mu godność doktora honoris causa. W biografii Gadamera, autora jednak zajmuje myśl filozofa - jego teoria hermeneutyczna, która stała się w II połowie XX w. najbardziej wpływową i najczęściej dyskutowaną koncepcją filozoficzną w Niemczech i świecie. Andrzej Przyłębski przedstawia nie tylko tę teorię, ale i jej krytykę, spory filozoficzne tamtych czasów, dyskusje z postmodernistami. Książkę zamyka (poza kalendarium życia i twórczości oraz bibliografią) obszerny wybór pism Gadamera.

Andrzej Przyłębski, Gadamer, seria "Myśli i Ludzie", Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s.273