banner

W serii "Myśli i Ludzie" wydawnictwa Wiedza Powszechna ukazała się książka biograficzna autorstwa prof. Włodzimierza Tyburskiego poświęcona wybitnemu polskiemu filozofowi - Henrykowi Elzenbergowi. Henryk Elzenberg (1887 - 1967) był jednym z najwybitniejszych aksjologów, autorem studiów z dziedziny teorii wartości, estetyki, etyki, filozofii kultury. Analizował świat wartości, poszukując tam odpowiedzi na podstawowe dla filozofii pytania o sens i sensowność życia. Unikatowym dziełem w polskim piśmiennictwie filozoficznym jest jego "Kłopot z istnieniem" - zbiór aforystycznych wypowiedzi dotyczących tego, co ważne w filozofii i życiu człowieka. Autor biografii, filozof zajmujący się nie tylko historią filozofii, ale i etyki polskiej podkreśla w przedmowie, iż ta publikacja jest jedynie skromną próbą naszkicowania sylwetki intelektualnej Elzenberga oraz zarysowania niektórych ważniejszych jego poglądów, idei i myśli. Fakt wydania obecnie biografii Elzenberga wynika nie tylko z uznania jego doniosłej roli w polskiej humanistyce XX w., ale i z faktu, że filozof ten jest obecnie odkrywany po raz drugi, dzięki udostępnieniu przez Archiwum PAN jego bogatej spuścizny rękopiśmienniczej. Jest to także filozof atrakcyjny intelektualnie dla każdej generacji, gdyż myśl Elzenberga przekracza granice filozofii, obejmując wiele obszarów humanistyki. W książce prof. Tyburski przedstawia poglądy filozofa z zakresu aksjologii formalnej i merytorycznej: estetyki, etyki, a także refleksje nad kulturą, religią i filozofią pesymizmu. Jak w każdej książce z tej serii - opatrzona ona została wyborem pism filozofa.

Włodzimierz Tyburski, Elzenberg, "Myśli i Ludzie", Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 288