banner

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne wydały w tym roku pracę zbiorową pod redakcją prof. prof. Włodzimierza Bednarskiego i Jana Fiedurka - Podstawy biotechnologii przemysłowej. Jest to podręcznik akademicki, którego autorami - poza redaktorami - są: Marek Adamczak, Roman Gawroński, Jacek Leman oraz Krzysztof Szewczyk - specjaliści z zakresu mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej oraz technologii przemysłowej - pracownicy Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, UMCS w Lublinie oraz Politechniki Warszawskiej. Jest to jedyny na polskim rynku podręcznik, w którym procesy biotechnologiczne przedstawiono w sposób kompleksowy i w wielu aspektach. Znalazły się w nim rozdziały dotyczące biologicznych podstaw procesów mikrobiologicznych, technicznych podstaw hodowli drobnoustrojów w bioreaktorach, informacje dotyczące preparatyki bioproduktów, biokatalizy i jej zastosowania, podstaw technologii wybranych produktów oraz wybrane zagadnienia z biotechnologii środowiskowej. Książkę uzupełnia słowniczek terminów biotechnologicznych oraz skorowidz. Podręcznik - przejrzyście zredagowany - przeznaczony jest głównie dla studentów biotechnologii, ale i studentów kierunków pokrewnych: technologii żywności, farmacji, inżynierii chemicznej. Z uwagi na wysoki stopień profesjonalizmu może być cenną pomocą także dla pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się procesami technologicznymi.

Podstawy biotechnologii przemysłowej, red. Wł. Bednarski, J. Fiedurek, WNT, Warszawa 2007, s.529, cena 78 zł