banner

Książka "Granice życia" (wydana przez oficynę Elipsa) dotyczy spraw, które interesują każdego. Jest wyrazem mojego umiarkowanego optymizmu w istotnych sprawach dotyczących ludzkości" - pisze jej autor, prof. Leszek Kuźnicki, wieloletni prezes PAN, ale i przewodniczący Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus. I jako optymista wywodzący swój optymizm z nauki twierdzi, że "taka obiektywna ocena współczesności wydaje się szczególnie potrzebna, gdyż wiele osób czuje się zagubionych we współczesnym świecie". Podkreśla, że "różnorodnym sposobom wywoływania lęku, mówienia półprawdy towarzyszy zamęt informacyjny. Świadomie lub nieświadomie miesza się astronomię z astrologią, medycynę ze znachorstwem, wiedzę naukową z szalbierstwem. Niewielu jest dostatecznie przygotowanych na odsiew ziarna od plew. W tej sytuacji trudno się dziwić, że dość powszechna jest ambiwalentna postawa wobec nauki". Autor w 7 rozdziałach książki zajmuje się wszystkimi dylematami współczesnego człowieka: od kosmologii i ewolucji, poprzez powstanie cywilizacji i analizę problemów, jakie ona przyniosła, po zagrożenia globalne. Jest to solidna porcja historii nauki, wiedzy naukowej z różnych dziedzin, ale i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie są przyczyny nie ufania uczonym a dawania wiary nieweryfikowalnym mitom czy fantazjom?

Leszek Kuźnicki, Granice życia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2006, s.193