banner

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydało w serii "Myśli i ludzie" kolejny tom - tym razem pokazujący życie i twórczość jednego z najwybitniejszych polskich socjologów - Stanisława Ossowskiego. Mirosław Chałubiński, który jest autorem książki pt. Stanisław Ossowski pokazał w nim drogę życiową uczonego poprzez jego myśl: od studiów estetycznych, poprzez socjologię nauki i wiedzy, socjologię narodu, filozofię i metodologię nauk społecznych aż po psychologię społeczną. Jak podaje autor biografii, prezentacja twórczości Ossowskiego jest trudna z uwagi na wszechstronność jego zainteresowań i teoretycznych osiągnięć. I choć Ossowski nie stworzył całościowego systemu socjologii - szkoły naukowej (ani nawet podręcznika socjologii, czy podręcznika będącego syntezą jego poglądów socjologiczno - filozoficznych), zdążył wypowiedzieć się o wielu ważkich problemach humanistyki, sformułował wiele idei nowatorskich, które wpłynęły na losy różnych dziedzin socjologii w Polsce oraz na pojmowanie roli socjologa i funkcję nauk społecznych. Ten wpływ Ossowskiego na polską socjologię , a zwłaszcza na ośrodek warszawski po II wojnie, był znaczący i jest do dzisiaj dostrzegalny. Ossowski osiągnął status klasyka nauki i to nie tylko poprzez swoje dzieła (w tomiku zamieszczono wybór jego pism oraz bibliografię jego dzieł), ale i działalność dydaktyczną, czy podniesienie pozycji polskiej socjologii w nauce.

Mirosław Chałubiński, Stanisław Ossowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007, s. 388