banner

Andrzej Wypustek, autor wydanej ostatnio przez Ossolineum książki Życie rodzinne starożytnych Greków podaje we wstępie, iż historycy koncentrują się zwykle na dziedzictwie idei, kultury i cywilizacji, jakie Europa zawdzięcza antycznej Grecji, pomijają natomiast sprawy życia prywatnego Greków. Zajmowali się tym nieliczni tylko badacze i to w ograniczonym zakresie. Autor Życia rodzinnego starożytnych Greków podjął się opisania spraw małżeństwa i rodziny w Grecji od schyłku epoki archaicznej po epokę hellenistyczną włącznie (VI-I w. p.n.e.). Nie miał łatwego zadania, gdyż poruszał się po tematyce życia prywatnego, słabo udokumentowanego źródłowo. Musiał wyłuskiwać je z przekazów z innych dziedzin, także literatury pięknej, jakie dotrwały do naszych czasów. Napotkał w tym jeszcze jedną trudność - te, które były, dotyczyły głównie mężczyzn, co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w książce, obszernie pokazującej status ówczesnych kobiet. Mimo skąpego materiału źródłowego, książka Andrzeja Wypustka (wzbogacona rysunkami, zdjęciami oraz fragmentami inskrypcji, poezji, tekstów źródłowych) wiele mówi o zawieraniu małżeństw, roli kobiety w małżeństwie, jej pozycji, nie pomija też takich zjawisk jak cudzołóstwo, rozwód, konkubinat czy inne związki. Jest to znakomity przewodnik po sprawach prywatnych naszych hellenistycznych przodków, których rozwiązania prawne, także aspekty obyczajowe można znaleźć tu i teraz, mile się dziwiąc, że to nie nasz wynalazek.

Andrzej Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, Ossolineum, Wrocław 2007, s.267