banner

W Państwowym Instytucie Wydawniczym ukazała się książka Rany Mitter - wykładowcy historii i polityki współczesnych Chin na uniwersytecie w Oxfordzie - Gorzka rewolucja.
Zmagania Chin z nowoczesnym światem. (w tłumaczeniu Teresy Białogórskiej). Jak podaje autor - książka ma wyjaśniać jak i dlaczego to, co wydarzyło się we wczesnych latach XX wieku, miało tak silny wpływ na współczesną politykę i kulturę chińską. Książka ma służyć jako komentarz do współczesnej chińskiej historii i polityki oraz ukazać, jak łączą się ze sobą obie te dziedziny. Opowieść o współczesnych Chinach autor rozpoczyna od demonstracji w Pekinie 4 maja 1919 r., następnie opisuje ożywienie kulturalne i społeczne wywołane przez to wydarzenie i wykazuje, że jego echa trwają do dziś. Pierwsze cztery rozdziały poświęcone są procesowi tworzenia nowych Chin, pokazują to zjawisko m.in. poprzez opowieść o pokoleniu 4 Maja, subkultury, ruch nowej kultury, czyli eksperymenty związane z osiąganiem szczęścia, wreszcie - pożegnanie Konfucjusza, czyli powstanie nowej kultury i polityki. W części drugiej, która zaczyna się w latach 30. opisem rozpadu Chin i wojną, autor jeden z rozdziałów poświęca rewolucji kulturalnej, zmianie pokoleń i życiu w "nowej erze". Koniec epoki wyznaczają wydarzenia na placu Tian'anmen i szukanie nowego myślenia w państwie środka. W książce - niezwykle starannie wydanej i zilustrowanej - zamieszczono bogate przypisy, umożliwiające pogłębienie wiadomości z każdego rozdziału.
Rana Mitter, Gorzka rewolucja, PIW, Warszawa 2008, s.317