banner

W Wydawnictwie Ossolineum ukazała się książka Iana Worthingtona - Aleksander Wielki. Człowiek i Bóg w tłumaczeniu Andrzeja Wypustka. Aleksander Wielki, twórca starożytnego imperium, rozciągającego się od Grecji aż po Indie - już za życia był legendą. Ale kim był naprawdę: czy wielkim wodzem i geniuszem strategii, czy zażartym i nieustępliwym wojownikiem na miarę bohaterów Homera? Czy krzewił grecką cywilizację na podbitych terenach, czy też był paranoikiem mordującym swoich ludzi, alkoholikiem i megalomanem, przekonanym o swej boskości? Autor, próbując oddzielić fakty historyczne od legendy, rzuca wyzwanie tradycyjnym interpretacjom dokonań Wielkiego Aleksandra. W książce pomieszczono wiele ilustracji - czarno-białych i kolorowych, szkic bibliograficzny, ważne daty z panowania bohatera opowieści, przypisy literaturowe oraz indeks nazw geograficznych.

Ian Worthington, Aleksander Wielki, Ossolineum, Wrocław 2007,s.308