banner

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne wydały interesującą i bogato ilustrowaną książkę popularnonaukową Jerzego Kubowskiego pt. Broń jądrowa. Autor - podkreślając, iż trzeba cały czas pamiętać o niebezpieczeństwie ponownego zastosowania takiej broni - przedstawił w bardzo przystępny sposób zasady konstrukcji oraz działania różnego typu bomb atomowych i termojądrowych. Wiele miejsca poświęcił reakcji rozszczepienia i syntezy, będących podstawą budowy tej broni. Opisał też technologię produkcji jądrowych materiałów wybuchowych i ich właściwości. Przedstawił także zagrożenia, jakie niosą tzw. brudne bomby, radiacyjne, zawierające konwencjonalny materiał wybuchowy z dodatkiem substancji promieniotwórczych oraz nakreślił perspektywy rozwoju broni czwartej generacji. Ze szczególną uwagą potraktował takie zagadnienia jak inercyjne utrzymywanie fuzji, antymaterię, izomerię jądrową i stosowanie nowych materiałów rozszczepialnych. Omówił też różnorodne skutki wybuchów jądrowych i zakres ich oddziaływania. W książce nie brakuje rysu historycznego: uwarunkowań powstawania broni jądrowej oraz sylwetek głównych jej twórców - Oppenheimera, Tellera, Ulama, Kurczatowa, Charitona i Sacharowa. Jerzy Kubowski,

Broń jądrowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008, s. 182