banner

Wydawnictwo Ossolineum wydało Polską bibliografię Szekspirowską 1980 - 2000 przygotowaną przez zespół naukowców działający w ramach Zakładu Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podaje Krystyna Kujawińska Courtney, przewodnicząca tego zespołu, jego celem była rejestracja, uporządkowanie i udostępnienie polskiemu odbiorcy informacji do dziejów kulturotwórczej roli Szekspira w okresie przemian polityczno - społeczno - kulturowych, przed i po zmianie systemu politycznego. Wybór tego dwudziestolecia wynikał także z faktu, ze w tym czasie ośrodek łódzki corocznie przygotowywał (i przygotowuje nadal) rejestrację polskiej recepcji Szekspira dla World Shakespeare Bibliography (Światowej Bibliografii Szekspirowskiej - WSB) wydawanej obecnie w wersji elektronicznej w Internecie.
Polska bibliografia szekspirowska 1980 - 2000 zawiera krótkie streszczenia tłumaczeń utworów Szekspira na język polski, prace o Szekspirze i badania jego twórczości, prace zainspirowane twórczością genialnego dramaturga, przedstawienia teatralne i telewizyjne (alfabetycznie i chronologicznie). W obrębie tych działów zamieszczono dane rejestrujące ich recenzje, umieszczono też dwa indeksy - tytułów dzieł Szekspira oraz nazwisk autorów i redaktorów prac, reżyserów wystawień oraz tłumaczy. Prace nad bibliografią trwały trzy lata. Prezentowane wyniki badań są owocem benedyktyńskiej pracy nie tylko zespołu merytorycznego autorów, ale i wielu ludzi, dla których Szekspir, jego twórczość i jej wpływ na kulturę polską jest wart tak mozolnego i długotrwałego wysiłku.

Polska bibliografia szekspirowska 1980 - 2000, Ossolineum, Wrocław 2007, s.274