banner

Literatura popularnonaukowa i naukowa dotycząca Słowian jest bogata, jednak zajmuje się dziejami od początków wczesnego średniowiecza. Niewiele jest prac, szczególnie polskojęzycznych, traktujących o ich historii starożytnej, czy też pradziejach. Lukę tę wypełnia książka Artura Błażejewskiego - Starożytni Słowianie, wydana przez Ossolineum. Autor próbuje w niej wyjaśnić nieporozumienia związane z najwcześniejszymi dziejami Słowian. Chodzi zwłaszcza o identyfikację plemion czy ludów z zabytkami archeologicznymi, a także o kwestię pochodzenia Słowian. Książka przybliża wiedzę na temat Słowian w starożytności, ich kulturę, gospodarkę, wierzenia, życie codzienne. Autor, archeolog, najwięcej uwagi poświecił archeologii, pokazuje możliwości współczesnej humanistyki w zakresie badań nad przeszłością Europy starożytnej, a zwłaszcza tej jej części, którą określano mianem barbarzyńskiej. Wędrówki z autorem śladami dawnych Słowian zaczynają się od pierwszych wzmianek Herodota i najstarszych znalezisk kultury zarubinieckiej, po grody najstarszych państw słowiańskich. Drogowskazami w tej wędrówce są ustalenia archeologii, etnografii, historii i językoznawstwa. Liczne rysunki oraz zdjęcia są dobrym przewodnikiem w tej wędrówce.

 A. Błażejewski, Starożytni Słowianie, Ossolineum, Wrocław 2007, s. 145