banner

Leonard Karpiłowski - fotografik, dydaktyk, publicysta z zakresu estetyki, techniki i technologii fotografii - jest autorem kilku książek, w tym - książki - albumu Światła i cienie w fotografii wydanej przez Pantera Books, a wprowadzanej na rynek przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Książka, która powstawała przez wiele lat, jest obszernym przedstawieniem problematyki oświetlenia w fotografii - zarówno naturalnego jak i sztucznego z uwzględnieniem wielkiego przełomu technologicznego w fotografii - pojawienia się zapisu cyfrowego. Autor, konsultant firmy niemieckiej Hensel Studiotechnik, przedstawia w niej produkty fotograficzne tej firmy i ich możliwości techniczne, co ilustruje licznymi (490) zdjęciami. Poza omówieniem technicznej funkcji oświetlenia, autor w końcowym rozdziale dotyka też problemu jego funkcji artystycznej. Na końcu książki zamieszczono także słownik pojęć z zakresu fotografii. Książka - z uwagi na swój instruktażowy charakter może być dobrym poradnikiem dla wszystkich zajmujących się fotografią - także nieprofesjonalistów.

Leonard Karpiłowski, Światła i cienie w fotografii, Pantera Books i WNT, Warszawa 2008, s. 276