banner

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wznowiło Mały słownik tematyczny włosko - polski opracowany na nowo przez Hannę Cieślę i Ilonę Łopieńską. Słownik zawiera 10 tysięcy haseł z zakresu 17 dziedzin: ciała ludzkiego, zdrowia, życia prywatnego, żywności, domu i ogrodu, odzieży, sklepów i towarów, pracy (i biura), banków (i pieniędzy), czasu wolnego (i rozrywek), wakacji (i podroży), sportu, samolotu (i lotniska), kolei (i statków), drogi (i samochodu). Może stanowić inspirującą pomoc dydaktyczną dla lektorów i osób uczących się języka włoskiego, także dla turystów wybierających się do Włoch. Słownik zawiera 17 rozdziałów, w których hasła ułożone alfabetycznie pogrupowane są w podrozdziały. Słownictwo w każdym z podrozdziałów zostało w niektórych przypadkach podzielone na grupy tworzące logiczną całość. Wydzielono terminologię i frazeologię odnoszącą się do całego tematu lub poprzedzającego ją podrozdziału. Tematy zostały dobrane pod kątem aktualności i przydatności w życiu codziennym, w Słowniku znalazły się nawet znaki ruchu drogowego. Z uwagi na tradycje kulinarne Włochów, szczegółowo został opracowany rozdział dotyczący kuchni włoskiej. Układ Słownika - bardzo przejrzysty, z dobrze dobraną wielkością czcionki, starannie przygotowany typograficznie jest dodatkową zaletą tej książki.

Mały słownik tematyczny włosko-polski, wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 2008, s. 359