banner

Wydawnictwo SuperMemo World sp. z o.o. od lat zajmuje się multimedialnymi metodami nauki języków obcych. Ostatnio na rynku ukazały się dwa podręczniki (poziom średni) do samodzielnej nauki, wyposażone w kurs komputerowy i zestaw nagrań mp3: Angielski No problem! oraz Niemiecki Kein Problem! z programem SuperMemo UX. Podręczniki i kursy (z programem SuperMemo UX) adresowane są do osób, które znają już podstawy języka i zamierzają kontynuować jego naukę. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu samodzielności B1, co oznacza, że po opanowaniu kursu użytkownik będzie umiał swobodnie formułować wypowiedzi. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym, a zastosowany program pozawala znacząco skrócić ten czas, gdyż SuperMemo to jedna ze skuteczniejszych metod optymalizacji nauki. Podręcznik i kurs zawierają dialogi i czytanki (ponad 10 godzin nagrań lektorów brytyjskich), ćwiczenia wymowy, słowniki, wykłady gramatyczne, komentarze kulturowe i językowe, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne. Dzięki trenerowi wymowy użytkownik może nie tylko nagrać własną wypowiedź, ale i poznać jej poprawność (wykresy amplitudy i spektrogramy), a także sterować wypowiedzią lektora (zmieniając jej tempo).

 Angielski No problem!+, Niemiecki Kein Problem!+, SuperMemo World Sp. z o. o., Poznań