banner

Dwóch matematyków: John Horton Conway z Princeton University oraz Richard K. Guy z University of Calgary, autorzy bestsellerowej książki "Winning Ways", w której przedstawili teorię gier - napisali także książkę "The book of numbers" (Księga liczb), która została wydana w Polsce przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w 1999 roku. Sukces Księgi liczb był tak duży, że WNT wznowiło jej wydanie w 2004 r., zaspokajając głód wiedzy matematycznej pokoleń Polaków - także zwolnionych na maturze ze zdawania egzaminu z tej dziedziny. Autorzy książki w przedmowie wyjaśniają, że chcą dociekliwemu czytelnikowi przedstawić mnogość rozumienia słowa "liczba". Może ono bowiem być używane co najmniej w trzech aspektach: liczb, jakimi się posługujemy na co dzień, badań poświęconych liczbom całkowitym (arytmetyce Gaussa) oraz liczb wyjątkowych. Ewentualne trudności w zrozumieniu tematów rozjaśniają graficzne ich przedstawienia. Księga liczb to książka znakomicie popularyzująca matematykę. Jej autorzy wykazują, dlaczego liczby i ich własności od wieków budziły wielkie zainteresowania tak matematyków, jak i laików, wskazują na ich znaczenie w matematyce i poza nią. Dzięki takim popularyzatorom nie jest trudno zrozumieć, dlaczego matematyka uznawana jest za królową nauk.

 John H. Conway, Richard K. Guy, Księga liczb, WNT, Warszawa 2004, s.298