banner

Wydawnictwo Wiedza Powszechna wydało ostatnio Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych. Pokolenia powojenne pod redakcją Jűrgena Joachimsthalera i Marka Zybury. Jest to pierwsze w Polsce kompendium poświęcone wyłącznie twórcom współczesnej literatury niemieckojęzycznej, tj. urodzonych w latach 40. (i później) XX wieku. Słownik jest uzupełnieniem wydanego w latach 90. przez PWN pod red. M. Zybury leksykonu "Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku" i powinien zaspokajać zapotrzebowanie w Polsce na aktualną informację o współczesnym życiu literackim w krajach niemieckojęzycznych. Słownik zawiera 326 ułożonych alfabetycznie biogramów, poprzedzonych wstępem historyczno-literackim. Hasła osobowe zawierają podstawowe informacje biograficzne (niektóre - także fotografie pisarzy), charakterystykę twórczości na podstawie głównych dzieł oraz wybraną bibliografię pozostałych utworów danego pisarza, a także poświęconych mu opracowań. Przed częścią biograficzną zamieszczono bogatą charakterystykę współczesnej literatury krajów niemieckojęzycznych (austriackiej, niemieckiej, szwajcarskiej) oraz omówienie jej recepcji w Polsce. W części końcowej niezwykle starannie, elegancko wydanego, na wysokim poziomie edytorskim Słownika, autorzy zamieścili spis opracowań niemieckojęzycznych, spis tekstów w przekładach polskich oraz indeks osób.

Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych. Pokolenia powojenne. Red. Jurgen Joachimsthaler i Marek Zybura, Wiedza Powszechna, Warszawa 2007, s.446