banner

Podsumowując dorobek 2500 lat historiografii, w tym 200 lat historiografii unaukowionej, trzeba powiedzieć, że historia może niczego nie uczy, ale wszyscy się nią interesują. Przecząc trywialnemu rozumieniu zdania, że historia się powtarza, trzeba jednak uznać, że pozwala ona dostrzec jej wyznaczniki. Jeśli wyznaczniki te nie uległy zmianie, to na podstawie doświadczenia historycznego można sie pokusić o prognozę – pisze Jerzy Krasuski w wydanej przez Ossolineum książce pt. Wyznaczniki biegu historii. W dziewięciu rozdziałach autor zajął się zadaniami historiografii, trzema tysiącami lat egipskiej niedoli, porównał struktury Wschodu i Zachodu Europy, pokazał narodziny Francji, przeanalizował Zachód, fenomeny językowe: grecki, łaciński, angielski i języki słowiańskie, by na końcu opisać stosunki polsko-niemieckie w naświetleniu historiografii polskiej. Rozszerzeniem wywodu autora są liczne odnośniki naświetlające trudniejsze sprawy, bądź mniej znane  fakty.

Jerzy Krasuski, Wyznaczniki biegu historii, Ossolineum, Wrocław 2008, s.323

oem software