banner

 

Wydawnictwo CiS wydało książkę Anne Harrington - Wewnętrzna siła z podtytułem - Umysł, ciało i medycyna w tłumaczeniu Anny E. Eichler i Piotra J. Szwajcera. Autorka, zastanawiając się nad możliwościami powiązania umysłu z ciałem (leczenie ciała przez umysł) we współczesnej medycynie, ale i tradycji religijnej i wierzeniach ludowych, stara sie pozostać w obszarze refleksji naukowej. Jak podkreśla - książka ta szuka dla medycyny umysłu - ciała miejsca w kulturze i ma pokazać, w jaki sposób ta postać medycyny funkcjonuje i rozwija się, kontynuując dawne, przedkartezjańskie  poglądy o jedności ciała i umysłu. Na przykładach pokazuje, że medycyna umysłu - ciała nie wypracowała jednej spójnej wizji ani programu - jest to konglomerat najróżniejszych pomysłów i idei.

Książka zawiera sześć rozdziałów: m.in. o sile sugestii, ciele, które „mówi", potędze pozytywnego myślenia, niszczących silach współczesności, uzdrawiających więziach i sile filozofii medycyny Wschodu. Znaczącą część książki stanowią przypisy oraz bibliografia.(rs)

Anne Harrington, Wewnętrzna siła, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2008

oem software