banner

 

W ślad za wydanym w  2007 roku Podręcznym słownikiem rosyjsko-polskim, Wiedza Powszechna wydała w końcówce 2008 roku Podręczny słownik polsko - rosyjski pod redakcją Ryszarda Stypuły. Słownik zawiera 100 tys. haseł i przykładów ich użycia, wyrażeń i zwrotów frazeologicznych. Obejmuje zarówno słownictwo ogólne współczesnego języka polskiego, jak też spotykane w mediach i publicystyce określenia dotyczące nowych zjawisk i realiów społecznych oraz terminy m.in. z dziedziny sportu, techniki, informatyki, sztuki, religii. W odrębnych spisach podano nazwy geograficzne, skróty, imiona postaci mitologicznych i biblijnych. Hasła mają przejrzystą budowę, poszczególne znaczenia wyrazów hasłowych są ilustrowane przykładami lub uściślane objaśnieniami. Podano też informacje rzeczowe, stylistyczne i gramatyczne, w tym rekcję czasowników oraz wskazówki dotyczące akcentu i wymowy. Oba tomy słownika cechuje staranna edycja i przejrzysty graficznie układ haseł. (al)

Podręczny słownik polsko-rosyjski, Wiedza Powszechna, Warszawa 2008, s. 839

oem software