banner

 

Wydawnictwo CiS w ramach popularyzacji psychologii i jej różnorakich zastosowań wydało książkę Zbigniewa Pietrasińskiego pt. Ekspansja pięknych umysłów z podtytułem - Nowy Renesans i ożywcza autokreacja. Jak przyznaje autor, profesor psychologii, krytykuje on w niej krytyków czasów współczesnych i przekonuje, że po zawrotnych postępach naszej cywilizacji w doskonaleniu użytecznych przedmiotów, nadchodzi era doskonalenia sie samych ludzi, czas ekspansji pięknych umysłów, zachłannych na wiedzę i mądrość oraz wolnych od fanatyzmu i przesądów. W dziewięciu rozdziałach prorokuje nowy renesans, zastanawia się nad tym, czy ludzie stają sie gorsi, czy umysł głęboki stanie się normą, przewiduje schyłek analfabetyzmu mentalnego, zastanawia się nad istotą i przejawami autokreacji, rangą codzienności, rodzajami dystansu, dorastaniem do dojrzałości, zmianami rozwojowymi oraz ocenia dzisiejszą mentalność z perspektywy dziejów. W sumie, w swoich poglądach kładzie nacisk na umysł i samosterowność, a więc na wartości konstruktywne i nobilitujące, lecz odległe od pospolitych zainteresowań. Przyswojeniu treści naukowych pomagają bogate wtręty z literatury, poezji, historii, filozofii i innych dziedzin cechujące erudytę, a  także nieliczne ilustracje. Dla chętnych zgłębienia problemów poruszanych w książce autor zamieścił bogatą literaturę.(kt)

Zbigniew Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów, CiS, Warszawa 2008, s. 190

oem software