banner

 

W serii Biblioteka Narodowa wydawnictwo Ossolineum wydało tomik poezji ukraińskiego poety Iwana Franko w opracowaniu Floriana Nieuważnego. Iwan Franko to najwybitniejszy po Tarasie Szewczence ukraiński pisarz, który był nie tylko poetą, ale i krytykiem literackim, i publicystą, a twórczość literacką łączył z działalnością społeczną i polityczną. Odegrał też ważną rolę w polsko-ukraińskich stosunkach literackich i społecznych. Dorobek twórczy Iwana Franko to ponad 5 tysięcy pozycji pisanych w języku ukraińskim, polskim, niemieckim i rosyjskim - języków powszechnie używanych na terenie Galicji,  charakteryzującej się dużym zróżnicowaniem narodowym. Wydany tom poezji jest pierwszym polskim wydaniem jego twórczości. Zawarto w nim 158 utworów z różnych okresów twórczości poety, także ogłoszonych dopiero po jego śmierci (w 1916 r.). Tom jest jednocześnie wyborem i zbiorem, gdyż zawiera 75 wierszy i fragmentów poematów tłumaczonych już na język polski oraz 69 utworów opublikowanych w języku polskim po raz pierwszy - są to wiersze wybrane specjalnie do tego tomu, z potrzeby ukazania różnorakiej twórczości Iwana Franki, tłumaczone przez znanych tłumaczy i literatów. W Wyborze poezji przyjęto  układ chronologiczny, według ukazujących sie kolejnych zbiorów poezji Franki, a w części opisowej - poza bogatym materiałem biograficznym oraz tłem historyczno-społeczno-politycznym, wydawca umieścił także  obszerną notę bibliograficzną.(lb)

Iwan Franko, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 2008, s.298

oem software