banner

Polska Akademia Nauk podpisała umowę o współpracy z francuskim Państwowym Centrum Badań Naukowych (CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique). Umowa dotyczy m.in. wspólnych projektów badawczych, warsztatów i spotkań naukowych, doskonalenia współpracy obu instytucji z europejskimi placówkami naukowymi. Centre National de la Recherche Scientifique to francuska instytucja naukowa znajdująca się pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki. CNRS jest największą i najbardziej prestiżową instytucją tego typu we Francji. Zostało założone w 1939 roku przez wybitnych francuskich uczonych Alberta Lebruna i Jeana Perrina. Wielu naukowców współpracujących z CNRS było laureatami nagrody Nobla, m.in.: Jean Perrin (fizyka) w 1926, oraz Frédéric Joliot-Curie (Noblem za osiągnięcia w chemii w 1935 roku).