banner

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu uruchomiła internetowy Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny WWW.WIEDZAinfo.pl. Projekt jest adresowany do trzech grup odbiorców - do młodzieży uczącej się, do środowisk biznesowych szukających właściwego miejsca zarówno do podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i zamawiania badań i raportów oraz do osób gotowych do kontynuowania edukacji w wieku dojrzałym. Do portalu trafiły wykłady i prezentacje spełniające wysokie standardy merytoryczne - a jednocześnie popularyzatorskie, prezentujące zarówno możliwości uczelni, jak również spectrum kierunków i specjalności, znajdujących się w orbicie nauk ekonomicznych. Obecnie w portalu jest pół setki wykładów, a najliczniej reprezentowane są ekonomia, zarządzanie, technologie, komunikacja. Każdy zainteresowany daną tematyką znajdzie przy wykładzie linki do skorelowanych tematycznie stron polskich, obcojęzycznych, a także do innych artykułów na podobny temat.