banner

W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie od 11.01.07. można oglądać wystawę pt. "Dawna fotografia tatrzańska do roku 1939". Na wystawie prezentowane są unikatowe fotografie autorstwa legendarnych postaci związanych z dziejami poznawania niepowtarzalnej urody tatrzańskich krajobrazów, w tym m. in. Stanisława Bizańskiego, Awita Szuberta, Tadeusza Rzący, Borysa Wigilewa, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Stanisława Krygowskiego Mieczysława Karłowicza, Karola Divalda. Alfréda Grósza, Gusztáva Matz'a, Karola Hagenbarta i Géza Spády. Zdjęcia udostępniły muzea polskie i słowackie oraz instytucje i osoby prywatne z obu państw.