banner

W Warszawie zainaugurowała działalność Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej. Jej głównym celem ma być upowszechnianie idei przeszczepiania narządów i szpiku oraz zjednoczenie wysiłków na rzecz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Prezesem Unii jest prof. Leszek Pączek. Transplantologia mogłaby się w Polsce rozwijać szybciej. Głównym problemem jest brak narządów do przeszczepów. Jednak dzięki wysiłkom transplantologów, mediów i organizacji społecznych oddawanie narządów w razie śmierci dawcy staje się coraz powszechniejsze. Informuje o tym także m.in. specjalna strona internetowa poświecona przeszczepom (www.przeszczep.pl).